Siirry pääsisältöön

Tekstit

Näytetään blogitekstit, joiden ajankohta on maaliskuu, 2023.

Mielenterveyden tukeminen

 Ope oppii -koulutuskokonaisuuden 3. koulutus "Tuen tarpeen tunnistamisen ja tarpeisiin vastaamisen keinoja" alkoi tärkeällä ja ajankohtaisella teemalla "Mielenterveyden tukeminen".  Kuva: Pixabay License Voit käydä lukemassa MIELI Suomen Mielenterveys ry:n blogikirjoituksen tästä tärkeästä teemasta  Hyvinvointia vahvuuksista -täydennyskoulutuksen blogista tämän linkin kautta:  https://hyvinvointiavahvuuksista.blogspot.com/2023/03/psyykkinen-hyvinvointi-koulussa.html  . Vinkkejä hyvinvoinnin tukemiseen saat lisää tutustumalla myös muihin Hyvinvointia vahvuuksista -täydennyskoulutuksen blogikirjoituksiin, jotka löydät täältä:  https://hyvinvointiavahvuuksista.blogspot.com  . Ope oppii ja Hyvinvointi vahvuuksista -täydennyskoulutukset ovat Opetushallituksen rahoittamia.

Opetustyön arvot, rajat ja työn merkityksellisyys

  Ope oppii -koulutuskokonaisuuden 2. koulutuksen viimeisessä webinaarissa olimme opetustyön arvojen, rajojen ja työn merkityksellisyyden parissa yhdessä kouluttajamme Juho Norrenan kanssa. Alta voit lukea Juhon herättämiä ajatuksia opetustyöhön liittyvistä arvoista, rajoista ja työn merkityksellisyydestä. Ajatuksia herättäviä lukuhetkiä.                                                                         Kuva: Pixabay License Arvot opetuksessa - yksi näkökulma siihen, miksi opettajat kuormittuvat Arvot, nuo juhlapuheiden ja strategioiden ornamentit, ovat läsnä kaikessa toiminnassamme. Arvot kirjataan usein hyvin kauniiseen ja myönteiseen muotoon, jotta niihin on helppo samaistua: oikeudenmukaisuus, demokratia, rehellisyys tai luotettavuus eivät aiheuta vastaväitteitä. Siksi arvot nähdään koulumaailmassa usein mitäänsanomattomina ja itsestäänselvyyksinä – yhteissuunnitteluajan hukkana. Miksi puhua sellaisesta, joka on aina ollut, tulee aina olemaan ja josta jokainen on samaa miel

Kouluun kiinnittyminen ja koulukäymättömyys

   Ope oppii -koulutuskokonaisuuden 2. koulutuksen viidennessä webinaarissa mietimme, miten voisimme edistää oppilaiden kouluun kiinnittymistä ja ennaltaehkäistä sekä vähentää koulukäymättömyyttä. Kouluttajinamme olivat tällä kertaa Jenni Pelkonen ja Tuomo Virtanen. Kuva:  Pixabay Lisence Kouluun kiinnittyminen ja koulupoissaolot Lapset ja nuoret viettävät koulussa merkittävän osan arkipäivistään. Koulu on tärkeä kasvu- ja kehitysympäristö niin oppimisen kuin sosiaalisten suhteiden kannalta. Suurin osa lapsista ja nuorista käy koulua säännöllisesti, mutta osalla on vaikeuksia kiinnittyä kouluun ja poissaoloja kertyy paljon. Mutta mitä kouluun kiinnittymisellä ja koulupoissaoloilla oikeastaan tarkoitetaan ja millaisia tekijöitä koulupoissaolojen taustalla? Entä miten kouluun kiinnittymistä voidaan vahvistaa ja koulupoissaoloihin puuttua? Tämä blogiteksti pohjautuu 17.2.2023 pidettyyn Ope oppii… -täydennyskoulutukseen , jonka aiheena oli kouluun kiinnittyminen ja koulupoissaolot. Kuva:

Häiriö- ja aggressiivinen käyttäytyminen

  Ope oppii -koulutuskokonaisuuden 2. koulutuksen neljännessä webinaarissa perehdyimme "Häiriö- ja aggressiivinen käyttäytyminen" -teemaan. Kouluttajanamme oli tuttu Ville Palkeinen, jonka luotsaama webinaari oli todella informatiivinen ja antoisa. Villen vinkkeihin ja ajatuksiin voit palata vielä tämän blogitekstin parissa. Informatiivisia lukuhetkiä! Kuva: Pixabay License Ilmiö ja sen luomat haasteet kouluarjessa Toisinaan kohtaamme esi- ja perusopetuksen arjessa tilanteita, joissa oppilas ei kykene ottamaan vastaan aikuisohjausta, vaan turvautuu oppimiinsa aikuista kyseenalaistaviin tai aggressiivisiin käytösmalleihin. Häiriö- ja aggressiivisen käytöksen ohjaus tai rajaustilanne on vuorovaikutustilanne, joka kuormittaa niin oppilasta kuin aikuistakin. Tällaiseen tilanteeseen ei ole olemassa yhtä ”patenttiratkaisua”, joka tukisi kaikkia oppilaita kaikissa tilanteissa. Siitä on kuitenkin merkittävä hyöty, kun aikuisten puhe- ja rajaamistoimintakulttuuri on yhdenmukainen ja s