Siirry pääsisältöön

Tekstit

Opetustyön arvot, rajat ja työn merkityksellisyys

Uusimmat tekstit

Kouluun kiinnittyminen ja koulukäymättömyys

   Ope oppii -koulutuskokonaisuuden 2. koulutuksen viidennessä webinaarissa mietimme, miten voisimme edistää oppilaiden kouluun kiinnittymistä ja ennaltaehkäistä sekä vähentää koulukäymättömyyttä. Kouluttajinamme olivat tällä kertaa Jenni Pelkonen ja Tuomo Virtanen. Kuva:  Pixabay Lisence Kouluun kiinnittyminen ja koulupoissaolot Lapset ja nuoret viettävät koulussa merkittävän osan arkipäivistään. Koulu on tärkeä kasvu- ja kehitysympäristö niin oppimisen kuin sosiaalisten suhteiden kannalta. Suurin osa lapsista ja nuorista käy koulua säännöllisesti, mutta osalla on vaikeuksia kiinnittyä kouluun ja poissaoloja kertyy paljon. Mutta mitä kouluun kiinnittymisellä ja koulupoissaoloilla oikeastaan tarkoitetaan ja millaisia tekijöitä koulupoissaolojen taustalla? Entä miten kouluun kiinnittymistä voidaan vahvistaa ja koulupoissaoloihin puuttua? Tämä blogiteksti pohjautuu 17.2.2023 pidettyyn Ope oppii… -täydennyskoulutukseen , jonka aiheena oli kouluun kiinnittyminen ja koulupoissaolot. Kuva:

Häiriö- ja aggressiivinen käyttäytyminen

  Ope oppii -koulutuskokonaisuuden 2. koulutuksen neljännessä webinaarissa perehdyimme "Häiriö- ja aggressiivinen käyttäytyminen" -teemaan. Kouluttajanamme oli tuttu Ville Palkeinen, jonka luotsaama webinaari oli todella informatiivinen ja antoisa. Villen vinkkeihin ja ajatuksiin voit palata vielä tämän blogitekstin parissa. Informatiivisia lukuhetkiä! Kuva: Pixabay License Ilmiö ja sen luomat haasteet kouluarjessa Toisinaan kohtaamme esi- ja perusopetuksen arjessa tilanteita, joissa oppilas ei kykene ottamaan vastaan aikuisohjausta, vaan turvautuu oppimiinsa aikuista kyseenalaistaviin tai aggressiivisiin käytösmalleihin. Häiriö- ja aggressiivisen käytöksen ohjaus tai rajaustilanne on vuorovaikutustilanne, joka kuormittaa niin oppilasta kuin aikuistakin. Tällaiseen tilanteeseen ei ole olemassa yhtä ”patenttiratkaisua”, joka tukisi kaikkia oppilaita kaikissa tilanteissa. Siitä on kuitenkin merkittävä hyöty, kun aikuisten puhe- ja rajaamistoimintakulttuuri on yhdenmukainen ja s

Kolmiportainen tuki käytännössä

 Ope oppii -koulutuskokonaisuus on edennyt 2. koulutukseen. "Opetustyön haasteiden kohtaamisen keinoja" -koulutuksemme jatkui teemalla "Kolmiportainen tuki käytännössä". Ville Palkeinen johdatti osallistujamme kahdessa eri webinaarissa tuen portaille. Villen ajatuksia tuen toteuttamisesta käytännössä voit lukea lisää alta löytyvästä blogitekstistä. Antoisia ja avartavia lukuhetkiä!                                                                                                                                                       Kuva: Pixabay Kolmiportainen tuki – Tukea tarpeen mukaan Perusopetuksen koulunkäynnin ja oppimisen tukea koskeva lakikokonaisuus hyväksyttiin 24.6.2010 ja laki astui voimaan 1.1.2011. Näin ollen kolmiportaista tukea on toteutettu perusopetuksessa jo yli vuosikymmenen ajan. Nyt myös varhaiskasvatus on siirtynyt kolmiportaisen tuen rakenteeseen 1.8.2022 alkaen. Kuitenkin kolmiportainen tuki ja sen soveltaminen kouluarjessa on aihe, joka herä