Siirry pääsisältöön

Tekstit

Ope oppii -koulutuskokonaisuuden 2. osuus "Opetustyön haasteiden kohtaamisen keinoja" käynnistyi "Käyttäytyminen ja vuorovaikutus" -teemalla

Uusimmat tekstit

Opetuksen tulevaisuus

Oppimisen, opettamisen ja opiskelutaitojen tukemisen keinoja -koulutuksessamme viimeisessä teemassa pohdimme kouluttajamme Raija Kattilakosken johdolla opetuksen tulevaisuutta. Teemaan liittyy paljon erilaisia näkökulmia, joihin voit perehtyä alta löytyvästä Raija Kattilakosken blogikirjoituksesta. Innostavia lukuhetkiä!                                                                                 Kuva: Pixabay Opetuksen tulevaisuus  - Opettamisen tiloista oppimisen tiloiksi Tulevaisuuden taidot ja mitä se vaatii koulutukselta? Veli-Matti Värri (2022) pohti kasvatustieteen päivillä kasvatuksen olemusta, sitä miten jokaisen kasvattajan tulisi tiedostaa omat kasvatusaatteensa ja arvonsa. Mitä ja millainen ihminen on? Millainen on arvokas ihmiselämä? Minkälaiseen maailmaan kasvatamme ja opetamme lapsia ja nuoria siten, että luomme myös toivoa ja luottamusta elämän merkityksellisyyteen. Ihmiset elävät yhä pidempään ja siten myös työurat moninaistuvat ja pitenevät. Ympäröivä maail

Laaja-alainen oppiminen

Oppimisen, opettamisen ja opiskelutaitojen tukemisen keinoja -koulutuksessamme toiseksi viimeisessä teemassa uppouduttiin laaja-alaiseen oppimiseen sekä esiopetuksen/alakoulun että yläkoulun näkökulmista. Kouluttajanamme oli laaja-alaiseen osaamiseen pitkään perehtynyt, pohtinut ja käytännössä toteuttanut Juho Norrena. Nyt kannattaa lukaista, millaisia ajatuksia Juholla on laaja-alaisen osaamisen tukemisesta!                                                                                                                                                                           Kuva: Pixabay Laaja-alainen osaamisen edistäminen on pysähtymistä Koulun perustehtävänä on oppijan henkilökohtaisten edellytysten tukeminen ja vahvistaminen. Usein korostetaan omaksuttavia tietoja ja taitoja, joita lapset ja nuoret tarvitsevat itselleen nyt ja tulevaisuudessa: matematiikkaa, lukemista, kirjoittamista tai historian tuntemusta. Nykyisin jopa tunteiden säätelyä tai toiminnan ohjausta. Puhutaan sii

Eriyttäminen ja struktuuri

Oppimisen, opettamisen ja opiskelutaitojen tukemisen keinoja -koulutuksessamme pureuduttiin marraskuun webinaareissa struktuurin ja eriyttämisen merkitykseen osana opetusta. Toisessa webinaarissa aihetta käsiteltiin esiopetuksen ja alakoulun näkökulmasta ja toisessa puolestaan yläkoulun näkökulmasta. Webinaarien kouluttajana toimi Kaisa Hurtig. Alta löydät Kaisan aihetta käsittelevän blogitekstin. Mukavia lukuhetkiä!  Kuva: Pixabay Oppilaantuntemus ja selkeät struktuurit eriyttämisen tukipilareina Eriyttäminen koskettaa meitä kaikkia kasvattajia ja sitä tulisi tapahtua oppijan koko koulupolun varrella, varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. Eriyttämisen avulla voidaan tukea kaikenlaisia oppijoita, myös niitä, jotka kaipaavat lisähaasteita. Eriyttämisestä puhuttaessa tarkoitan niin alaspäin kuin ylöspäinkin eriyttämistä. Jokainen päiväkodin tai koulun ovesta kulkeva lapsi/nuori on yksilö, jolla on omat vahvuutensa ja haasteensa. Meidän kasvattajien tehtävänä on kohdata yksilö siten,