Siirry pääsisältöön

Tekstit

Perheen tarina, kokemusasiantuntijoiden näkökulma tuen tarpeeseen

Uusimmat tekstit

Hahmottaminen, tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen pulmat

  Ope oppii -koulutuskokonaisuuden 3. koulutus "Tuen tarpeen tunnistamisen ja tarpeisiin vastaamisen keinoja" jatkui  5. teemalla "Hahmottamien, tarkkaavuuden ja toiminnanohjuksen pulmat".  Kouluttajanamme toimivat Valteri-koulun ohjaavat opettajat Maria Lounaskorpi ja Satu Peitso. Toivottavasti saat heidän blogikirjotuksensa linkeistä vinkkejä teeman pulmien ratkaisemiseen kouluarjessa.  Kuva: Picabay License Hahmottamisen, tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen pulmista ja tukikeinoista Oppilaan käyttäytymisen perusteella voi olla vaikea erotella, mistä taustasyistä oppilaan vaikeudet johtuvat. Koulutuksen ensimmäisessä osuudessa käsiteltiin hahmottamiseen tyypillisesti liittyviä vaikeuksia sekä niiden tunnistamista arjessa ja koulutyössä. Lisäksi käytiin läpi konkreettisia toimia, joilla voidaan tukea lasten ja nuorten oppimista ja arjen haasteista selviämistä. Varhaiskasvatuksessa ja koulussa on tärkeä tunnistaa ja huomioida tuentarpeet sekä etsiä vaihtoehtoisia t

Oppimisvaikeudet osana aineenopettajan työtä

   Ope oppii -koulutuskokonaisuuden 3. koulutus "Tuen tarpeen tunnistamisen ja tarpeisiin vastaamisen keinoja" jatkui yläkoulun teemalla "Oppimisvaikeudet osana aineenopettajan työtä".  Kouluttajanamme toimi Valteri-koulun ohjaava opettaja Sari Granroth-Nalkki. Sarin kirjoittamasta blogitekstistä saat hyviä vinkkejä siitä, miten tukea oppilaiden oppimisvaikeuksia aineenopettajan työssä. Innostavia lukuhetkiä. Kuva: Pixabay License Oppimisvaikeudet osana aineenopettajan työtä Opettajilla tulee olla keinoja tunnistaa ja tukea oppilaiden oppimisvaikeuksia, ja näin mahdollistaa kaikille oppilaille yhtäläiset mahdollisuudet oppia ja kasvaa täyteen potentiaaliinsa. Oppimisvaikeuksien kanssa kamppailevien opiskelijoiden opetusmenetelmiä suunniteltaessa on tärkeää ottaa huomioon yksilölliset oppimistyylit ja tuentarpeet. Opettajan on hyvä olla myös tietoinen monista ulkoisista tekijöistä, kuten perhetilanteesta tai muista ympäristötekijöistä, jotka voivat vaikuttaa oppilaan

Matemaattiset oppimisvaikeudet alakoulussa

  Ope oppii -koulutuskokonaisuuden 3. koulutus "Tuen tarpeen tunnistamisen ja tarpeisiin vastaamisen keinoja" jatkui alakoulun teemalla "Matemaattiset oppimisvaikeudet".  Kouluttajanamme toimi Valteri-koulun ohjaava opettaja Sanna Kokko. Jos kaipaat omaan työhösi vinkkejä matemaattisten haasteiden selättämäiseen oppilaidesi kanssa, niin lukaisehan Sannan kirjoittama blogiteksti.  Kuva: Pixabay License Matemaattiset oppimisvaikeudet alakoulussa Kuva: Pixabay License Nyky-yhteiskuntamme vaatii jokaiselta kansalaiseltaan matemaattisten taitojen hallintaa ja näin on hyvin todennäköisesti myös tulevaisuudessa. Suurimmalle osalle lapsista matemaattisten taitojen oppiminen ja taitojen soveltaminen koulussa ja arkielämässä on melko helppoa. Kuitenkin 15 –20 prosentille lapsista matemaattisten taitojen oppiminen on vaativampaa ja hitaampaa kuin heid än ikätovereilleen. Lapsista 5-7 prosentille tämä on erityisen hankalaa. Eli voimme tästä todeta, että 20 lapsen opetusryhmäs

Kielelliset oppimisvaikeudet

  Ope oppii -koulutuskokonaisuuden 3. koulutus "Tuen tarpeen tunnistamisen ja tarpeisiin vastaamisen keinoja" jatkui teemalla "Kielelliset oppimisvaikeudet".  Kouluttajanamme toimi puheterapeutti ja työnohjaaja Hannele Merikoski. Alta voit lukea Hannelen webinaarien jälkeisiä ajatuksia. Innostavia lukuhetkiä. Kuva: Pixabay License Yhteisöllinen puheterapia Varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa tehdään monialaista yhteistyötä. Puheterapian tavoitteena ei ole, se että lapsi toimii hyvin vain terapiatilanteissa. Yhteisöllisessä puheterapiassa asiantuntijuutta viedään  lähiyhteisöihin, ihmisen arkeen. Yksilön tuntemus on yhteisöllisen puheterapian perusta. Voimme ajatella, että lapsi tai lapsiryhmä on vuori, jonka haluamme valloittaa. Meillä kullakin on se valloittamiseen erilaisia tekniikoita ja välineitä. Yhteistyössä vuoren helpottaminen helpottuu. Yhdessä olemme enemmän.   Vuorovaikutus ja kielelliset pulmat Klisee, mutta niin totta: elämän tarkoitus on vuorov

Mielenterveyden tukeminen

 Ope oppii -koulutuskokonaisuuden 3. koulutus "Tuen tarpeen tunnistamisen ja tarpeisiin vastaamisen keinoja" alkoi tärkeällä ja ajankohtaisella teemalla "Mielenterveyden tukeminen".  Kuva: Pixabay License Voit käydä lukemassa MIELI Suomen Mielenterveys ry:n blogikirjoituksen tästä tärkeästä teemasta  Hyvinvointia vahvuuksista -täydennyskoulutuksen blogista tämän linkin kautta:  https://hyvinvointiavahvuuksista.blogspot.com/2023/03/psyykkinen-hyvinvointi-koulussa.html  . Vinkkejä hyvinvoinnin tukemiseen saat lisää tutustumalla myös muihin Hyvinvointia vahvuuksista -täydennyskoulutuksen blogikirjoituksiin, jotka löydät täältä:  https://hyvinvointiavahvuuksista.blogspot.com  . Ope oppii ja Hyvinvointi vahvuuksista -täydennyskoulutukset ovat Opetushallituksen rahoittamia.

Opetustyön arvot, rajat ja työn merkityksellisyys

  Ope oppii -koulutuskokonaisuuden 2. koulutuksen viimeisessä webinaarissa olimme opetustyön arvojen, rajojen ja työn merkityksellisyyden parissa yhdessä kouluttajamme Juho Norrenan kanssa. Alta voit lukea Juhon herättämiä ajatuksia opetustyöhön liittyvistä arvoista, rajoista ja työn merkityksellisyydestä. Ajatuksia herättäviä lukuhetkiä.                                                                         Kuva: Pixabay License Arvot opetuksessa - yksi näkökulma siihen, miksi opettajat kuormittuvat Arvot, nuo juhlapuheiden ja strategioiden ornamentit, ovat läsnä kaikessa toiminnassamme. Arvot kirjataan usein hyvin kauniiseen ja myönteiseen muotoon, jotta niihin on helppo samaistua: oikeudenmukaisuus, demokratia, rehellisyys tai luotettavuus eivät aiheuta vastaväitteitä. Siksi arvot nähdään koulumaailmassa usein mitäänsanomattomina ja itsestäänselvyyksinä – yhteissuunnitteluajan hukkana. Miksi puhua sellaisesta, joka on aina ollut, tulee aina olemaan ja josta jokainen on samaa miel

Kouluun kiinnittyminen ja koulukäymättömyys

   Ope oppii -koulutuskokonaisuuden 2. koulutuksen viidennessä webinaarissa mietimme, miten voisimme edistää oppilaiden kouluun kiinnittymistä ja ennaltaehkäistä sekä vähentää koulukäymättömyyttä. Kouluttajinamme olivat tällä kertaa Jenni Pelkonen ja Tuomo Virtanen. Kuva:  Pixabay Lisence Kouluun kiinnittyminen ja koulupoissaolot Lapset ja nuoret viettävät koulussa merkittävän osan arkipäivistään. Koulu on tärkeä kasvu- ja kehitysympäristö niin oppimisen kuin sosiaalisten suhteiden kannalta. Suurin osa lapsista ja nuorista käy koulua säännöllisesti, mutta osalla on vaikeuksia kiinnittyä kouluun ja poissaoloja kertyy paljon. Mutta mitä kouluun kiinnittymisellä ja koulupoissaoloilla oikeastaan tarkoitetaan ja millaisia tekijöitä koulupoissaolojen taustalla? Entä miten kouluun kiinnittymistä voidaan vahvistaa ja koulupoissaoloihin puuttua? Tämä blogiteksti pohjautuu 17.2.2023 pidettyyn Ope oppii… -täydennyskoulutukseen , jonka aiheena oli kouluun kiinnittyminen ja koulupoissaolot. Kuva: