Siirry pääsisältöön

Tekstit

Näytetään blogitekstit, joiden ajankohta on toukokuu, 2023.

Perheen tarina, kokemusasiantuntijoiden näkökulma tuen tarpeeseen

   Ope oppii -koulutuskokonaisuuden 3. koulutus "Tuen tarpeen tunnistamisen ja tarpeisiin vastaamisen keinoja" päättyi 6. teemaan "Perheen tarina, kokemusasiantuntijoiden näkökulma tuen tarpeeseen".  Kouluttajinamme toimivat kokemusasiantuntijat Sari ja Joakim von Zansen. Toivottavasti sinulla on aikaa perehtyä heidän ajatuksia herättävään blogikirjoitukseensa. Innostavia lukuhetkiä!  Kuva: Pixabay License Perheen tarina, otteita kokemuksista Haasteet vuorovaikutuksessa, aistikokemuksissa. Halu käydä koulua, mutta ei riittävää tukea. Avunsaannin vaikeus, vanhempien taistelu tuesta, yksinäisyys, osaaminen, älykkyys, kieltäytyminen, aggressiivisuus, omaan maailmaan uppoutuminen, äidin ”sopeutumattomuus”, meillä ei ole tapana, meillä ei ole tarjota, äitihän voi mennä kouluun lapselleen avustajaksi, palaverit, joissa vain haasteita, ei tarvittavia pitkäkestoisia terapioita, ei kuntoutusta, kotiopetus, tule hakemaan lapsesi pois koulusta, turhautumista, väsymistä…. Kuv

Hahmottaminen, tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen pulmat

  Ope oppii -koulutuskokonaisuuden 3. koulutus "Tuen tarpeen tunnistamisen ja tarpeisiin vastaamisen keinoja" jatkui  5. teemalla "Hahmottamien, tarkkaavuuden ja toiminnanohjuksen pulmat".  Kouluttajanamme toimivat Valteri-koulun ohjaavat opettajat Maria Lounaskorpi ja Satu Peitso. Toivottavasti saat heidän blogikirjotuksensa linkeistä vinkkejä teeman pulmien ratkaisemiseen kouluarjessa.  Kuva: Picabay License Hahmottamisen, tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen pulmista ja tukikeinoista Oppilaan käyttäytymisen perusteella voi olla vaikea erotella, mistä taustasyistä oppilaan vaikeudet johtuvat. Koulutuksen ensimmäisessä osuudessa käsiteltiin hahmottamiseen tyypillisesti liittyviä vaikeuksia sekä niiden tunnistamista arjessa ja koulutyössä. Lisäksi käytiin läpi konkreettisia toimia, joilla voidaan tukea lasten ja nuorten oppimista ja arjen haasteista selviämistä. Varhaiskasvatuksessa ja koulussa on tärkeä tunnistaa ja huomioida tuentarpeet sekä etsiä vaihtoehtoisia t

Oppimisvaikeudet osana aineenopettajan työtä

   Ope oppii -koulutuskokonaisuuden 3. koulutus "Tuen tarpeen tunnistamisen ja tarpeisiin vastaamisen keinoja" jatkui yläkoulun teemalla "Oppimisvaikeudet osana aineenopettajan työtä".  Kouluttajanamme toimi Valteri-koulun ohjaava opettaja Sari Granroth-Nalkki. Sarin kirjoittamasta blogitekstistä saat hyviä vinkkejä siitä, miten tukea oppilaiden oppimisvaikeuksia aineenopettajan työssä. Innostavia lukuhetkiä. Kuva: Pixabay License Oppimisvaikeudet osana aineenopettajan työtä Opettajilla tulee olla keinoja tunnistaa ja tukea oppilaiden oppimisvaikeuksia, ja näin mahdollistaa kaikille oppilaille yhtäläiset mahdollisuudet oppia ja kasvaa täyteen potentiaaliinsa. Oppimisvaikeuksien kanssa kamppailevien opiskelijoiden opetusmenetelmiä suunniteltaessa on tärkeää ottaa huomioon yksilölliset oppimistyylit ja tuentarpeet. Opettajan on hyvä olla myös tietoinen monista ulkoisista tekijöistä, kuten perhetilanteesta tai muista ympäristötekijöistä, jotka voivat vaikuttaa oppilaan

Matemaattiset oppimisvaikeudet alakoulussa

  Ope oppii -koulutuskokonaisuuden 3. koulutus "Tuen tarpeen tunnistamisen ja tarpeisiin vastaamisen keinoja" jatkui alakoulun teemalla "Matemaattiset oppimisvaikeudet".  Kouluttajanamme toimi Valteri-koulun ohjaava opettaja Sanna Kokko. Jos kaipaat omaan työhösi vinkkejä matemaattisten haasteiden selättämäiseen oppilaidesi kanssa, niin lukaisehan Sannan kirjoittama blogiteksti.  Kuva: Pixabay License Matemaattiset oppimisvaikeudet alakoulussa Kuva: Pixabay License Nyky-yhteiskuntamme vaatii jokaiselta kansalaiseltaan matemaattisten taitojen hallintaa ja näin on hyvin todennäköisesti myös tulevaisuudessa. Suurimmalle osalle lapsista matemaattisten taitojen oppiminen ja taitojen soveltaminen koulussa ja arkielämässä on melko helppoa. Kuitenkin 15 –20 prosentille lapsista matemaattisten taitojen oppiminen on vaativampaa ja hitaampaa kuin heid än ikätovereilleen. Lapsista 5-7 prosentille tämä on erityisen hankalaa. Eli voimme tästä todeta, että 20 lapsen opetusryhmäs